Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Sprzedaż samochodu specjalistycznego Muller MAN w formie licytacji pisemnej 2024-06-06 15:02
dokument Sprzedaż samochodu specjalistycznego Muller MAN w formie licytacji pisemnej - dokument stracił ważność 2024-05-13 14:31
dokument Ogłoszenie o przetargu ustnym(licytacja) na sprzedaż używanych pojazdów - dokument stracił ważność 2023-03-22 10:06
dokument Przetarg ustny (licytacja) na dzierżawę stoisk handlowych, w okresie od 27.10.2022r. do 03.11.2022r., przeznaczonych na sprzedaż chryzantem i zniczy - dokument stracił ważność 2022-10-18 08:31
dokument OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM ( LICYTACJA ) NA SPRZEDAŻ UŻYWANYCH POJAZDÓW I INNYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH - dokument stracił ważność 2021-10-11 11:19
dokument Zaproszenie do złożenia oferty - "Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05" - dokument stracił ważność 2020-12-02 08:36
dokument Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej do obiektów eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Gryfinie nr sprawy 82/S/2020 - dokument stracił ważność 2020-11-10 13:32
dokument Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Kolejowej w Czepinie - zaproszenie do złożenia oferty - dokument stracił ważność 2020-09-02 11:12
dokument Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia dla zadania: Budowa odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Parkowej i ul. 1-go Maja w Drzeninie - zaproszenie do złożenia oferty - dokument stracił ważność 2020-09-10 08:57
dokument OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM (LICYTACJA) NA SPRZEDAŻ UŻYWANYCH POJAZDÓW I INNYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH - dokument stracił ważność 2020-11-10 13:31
dokument Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia dla zadania: Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sobiemyśl - zaproszenie do złożenia oferty - dokument stracił ważność 2020-08-06 12:56
dokument Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia dla zadania: Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sobiemyśl - zaproszenie do złożenia oferty - dokument stracił ważność 2020-07-22 08:12
dokument Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia dla zadania: Budowa odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Parkowej i ul. 1-go Maja w Drzeninie - zaproszenie do złożenia oferty - dokument stracił ważność 2020-07-21 13:40
dokument Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Kolejowej w Czepinie - zaproszenie do złożenia oferty - dokument stracił ważność 2020-07-20 12:26
dokument ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ODZIEŻY ROBOCZEJ, RĘKAWIC ROBOCZYCH I OBUWIA ROBOCZEGO NA POTRZEBY PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o W GRYFINIE - dokument stracił ważność 2020-05-26 13:43
dokument ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH W GRYFINIE - dokument stracił ważność 2020-05-28 16:07
dokument OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ UŻYWANYCH POJAZDÓW I INNYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2020-01-22 08:04
dokument Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 - zaproszenie do złożenia ofert - dokument stracił ważność 2020-01-30 13:31
dokument Przygotowanie wniosku o dofinansowanie, pomoc w realizacji i rozliczenie projektu (Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020) 83/2/K/2019 2019-12-24 09:52
dokument Przygotowanie wniosku o dofinansowanie, pomoc w realizacji i rozliczenie projektu (Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020) - dokument stracił ważność 2019-12-13 11:06
dokument OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA DO PRZEPROWADZENIA BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PUK SP. Z O.O. W GRYFINIE ZA ROK OBROTOWY 2019, 2020 i 2021 2019-08-30 12:54
dokument Przygotowanie wniosku, pomoc w realizacji oraz rozliczenie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 NR SPRAWY 59/2/S/2019 2019-08-21 13:06
dokument OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na wykonanie dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy ok. 120kW (136 kWp) każda na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Gryfinie (dz. 196 obręb Gryfino 1) 2019-07-30 11:08
dokument Przygotowanie wniosku, pomoc w realizacji oraz rozliczenie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 NR SPRAWY 59/S/2019 2019-07-30 11:08
dokument OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ UŻYWANYCH POJAZDÓW I INNYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2019-04-02 15:01
dokument Koncepcja techniczna uwzględniająca uwarunkowania planistyczne i prawne dla instalacji elektrowni fotowoltaicznej na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Gryfinie 2019-02-25 11:32
dokument OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ UŻYWANYCH POJAZDÓW I INNYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2019-04-02 14:46
dokument OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ UŻYWANYCH POJAZDÓW I INNYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2019-04-02 14:47
dokument Konkurs na stanowisko PREZESA ZARZĄDU Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Gryfinie 2018-05-15 14:19
dokument Konkurs na stanowisko CZŁONKA ZARZĄDU Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie 2018-05-15 14:21
dokument INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU 2018-05-02 14:46
dokument KONKURS NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z.O.O W GRYFINIE 2018-03-05 11:35
dokument OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA DO PRZEPROWADZENIA BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PUK SP. Z O.O. W GRYFINIE ZA ROK OBROTOWY 2017 I 2018 2017-10-17 14:27
dokument OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ UŻYWANYCH POJAZDÓW 2017-03-21 14:34
dokument OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ UŻYWANYCH POJAZDÓW 2017-03-06 13:58
dokument OGLOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH - dokument stracił ważność 2023-01-30 12:34
dokument INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU 2016-08-05 12:24
dokument KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEDSIEBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W GRYFINIE 2016-07-26 11:53
dokument OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 100 kW na terenie ujęcia wody Tywa w Gryfinie 2016-06-16 14:06
dokument INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU 2016-05-17 13:32
dokument OFERTA PRACY NA STANOWISKO PRACY: LABORANT 2016-03-25 12:33
dokument Informacja o zwrocie różnicy podatku Vat za groby murowane 2016-03-14 14:34
dokument Konkurs na stanowisko CZŁONKA ZARZĄDU Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Gryfinie 2016-02-26 15:09
dokument Konkurs na stanowisko PREZESA ZARZĄDU Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Gryfinie 2016-02-26 15:05
dokument INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO: SPECJALISTA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA 2015-09-22 13:44
dokument OGLOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NA PODDZIERŻAWĘ NA OKRES 8 LAT DWÓCH PAWILONÓW HANDLOWYCH NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO 2015-09-17 10:35
dokument OFERTA PRACY NA STANOWISKO: SPECJALISTA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA 2015-07-31 12:06
dokument OGLOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ UŻYWANYCH POJAZDÓW 2015-05-07 11:28
dokument ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014 2014-10-02 10:33
dokument OFERTA PRACY NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 2014-07-08 11:15
dokument ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 2013-09-27 09:33
dokument OFERTA PRACY NA STANOWISKO W KOMÓRCE ZAMÓWIEŃ I PRZETARGÓW 2013-09-27 10:04
dokument ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT NA OBJĘCIE OPIEKĄ PROFILAKTYCZNĄ W ZAKRESIE MEDYCYNY PRACY ORAZ SZCZEPIENIEM PRACOWNIKÓW PUK SP. Z O.O. W GRYFINIE W LATACH 2013/2014 2013-04-16 11:39
dokument ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2012 2012-09-26 12:14
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie okresowej rocznej kontroli obiektów budowlanych 2012-07-20 12:29
dokument OFERTA PRACY NA STANOWISKO LABORANTA 2012-04-18 12:11
dokument ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG STAŁEGO NADZORU SIECI I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO PUK SP. Z O.O. W GRYFINIE - UZUPEŁNIENIE 2012-04-13 09:42
dokument ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG STAŁEGO NADZORU SIECI I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO PUK SP. Z O.O. W GRYFINIE - ZMIANA 2012-04-10 11:00
dokument ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG STAŁEGO NADZORU SIECI I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO PUK SP. Z O.O. W GRYFINIE 2012-04-05 07:53
dokument OGŁOSZENIE - SPRZEDAŻ UŻYWANYCH CENTRAL TELEFONICZNYCH 2011-09-28 12:54
dokument ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 2011-09-13 13:20
dokument OGŁOSZENIE - SPRZEDAŻ UŻYWANYCH POJAZDÓW 2011-06-14 13:27
dokument OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ UŻYWANYCH POJAZDÓW 2011-05-27 09:47
dokument ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2010 2010-10-21 10:32
dokument OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - FLISACZA 47 GRYFINO 2010-05-07 14:01
dokument OFERTA PRACY NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. BHP i P.POŻ. 2010-01-27 14:19
dokument OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - FLISACZA 47 GRYFINO 2010-01-22 13:10
dokument ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2009 ROK 2009-10-02 12:50
dokument OFERTA PRACY NA STANOWISKO REFERENTA DS. KANCELARYJNYCH 2009-09-04 09:50
dokument OFERTA PRACY NA STANOWISKO DO DZIAŁU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO 2009-06-04 09:19
dokument OFERTA PRACY NA STANOWISKO DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH - GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 2009-05-04 09:10
dokument OFERTA PRACY NA STANOWISKO W KOMÓRCE DS. ZAMÓWIEŃ I PRZETARGÓW 2009-04-24 12:07
dokument OFERTA PRACY NA PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNO BIUROWEGO DS. CMENTARNYCH I POGRZEBOWYCH 2009-03-16 07:56
dokument SPRZEDAŻ POJAZDÓW 2008-12-03 13:51
dokument Zaproszenie do składania ofert na wykonanie inspekcji telewizyjnej odcinka sieci wodociągowej 2008-11-18 14:41
dokument ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK 2008-10-17 14:09
dokument OFERTA PRACY NA stanowisko pracy Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 2008-06-12 13:32
dokument OFERTA NA WYKONANIE PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH 2008-06-03 10:54
dokument OFERTA PRACY NA STANOWISKO MISTRZ DS. CMENTARNICTWA 2008-06-03 10:52
dokument Oferta pracy 2008-05-20 13:18
dokument OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM 2008-04-04 10:17
dokument OFERTA PRACY NA STANOWISKO - SPECJALISTA DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH 2008-02-22 12:35
dokument OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO LINII DO SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I POCHODZĄCYCH Z SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 2007-10-23 13:25
dokument ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO LINII DO SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I POCHODZĄCYCH Z SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI -MOBILNA (PRZEWOŹNA) Z KABINĄ - UNIEWAŻNIENIE 2007-10-23 13:21
dokument ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 2007-09-19 12:14
dokument ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI – OBSŁUGA KOTŁOWNI NA PALIWO STAŁE ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. FLISACZEJ 47 W GRYFINIE 2007-09-13 14:59
dokument OFERTA PRACY NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. BHP i P.POŻ. 2007-09-07 12:52
dokument OFERTA PRACY NA STANOWISKO Kierownika Zakładu Usług Komunalnych 2007-08-24 13:15
dokument INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 2007-08-24 09:26
dokument OFERTA PRACY na stanowisko Kierownika Zakładu Usług Komunalnych 2007-08-14 12:59
dokument OFERTA PRACY na stanowisko Kierownika Zakładu Usług Komunalnych 2007-08-14 12:55
dokument OFERTA PRACY-SPECJALISTA DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH 2007-05-14 08:06
dokument OGŁOSZENIE - OFERTA PRACY 2007-03-02 08:14
dokument Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usługi w zakresie obsługi prawnej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie 2006-11-24 15:22
dokument „KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W GRYFINIE” 2006-10-10 11:46
katalog OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU - KATALOG -
dokument Konkurs ofert na obsługę kotłowni 2006-09-27 07:25
dokument PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2006-09-20 14:38
dokument KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W GRYFINIE 2006-09-20 08:43
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie określonego w ogłoszeniu zakresu prac na składowisku odpadów w miejscowości Kunowo gm. Banie. 2006-09-20 08:41