Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników
 
 • Wszystkie udziały w Spółce posiada Gmina Gryfino będąca  Założycielem Spółki.
 • Każdy udział daje na Zgromadzeniu Wspólników prawo do jednego głosu.
 • W imieniu Gminy Gryfino działa Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.
 • Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki nie później aniżeli w pięć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
 • Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo 1/3 członków Rady Nadzorczej, bądź na wniosek wspólników przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału udziałowego zakładowego.
 • Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym lokalu wskazanym przez organizatora Zgromadzenia – na terenie Gminy Gryfino.

 

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
 1. rozpoznanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku wyników /zysków i strat/ za rok ubiegły;
 2. podjęcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat;
 3. kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków;
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Rady Nadzorczej;
 5. zmiana statutu Spółki;
 6. uchwalenie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, zbycia przedsiębiorstwa, jego wydzierżawienia lub ustanowienia na nim prawa użytkowania;
 7. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 8. wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą jedną piątą część kapitału zakładowego;
 9. rozpatrywanie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przez sprawowanie zarządu lub nadzoru;
 10. powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej z wyjątkiem § 18 ust. 3 statutu;
 11. tworzenie i likwidacja funduszy Spółki;
 12. tworzenie i likwidacja zakładów lub oddziałów samodzielnych finansowo;
 13. tworzenie spółek i przystępowanie do nich;
 14. ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu Spółki;
 15. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Osińska 18-10-2004 14:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kapczyńska 18-10-2004
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kapczyńska 28-10-2022 10:21