Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

OFERTA PRACY NA STANOWISKO W KOMÓRCE DS. ZAMÓWIEŃ I PRZETARGÓW

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
Spółka z o.o.
ogłasza nabór na stanowisko w komórce ds. zamówień i przetargów
 
Wymagania niezbędne:
-        wykształcenie wyższe magisterskie, preferowany kierunek studiów: prawo,
-        praktyczna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy,
-        przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych,
-        co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie przygotowywania i prowadzenia postępowań
o zamówienie publiczne, sporządzania niezbędnej dokumentacji w postępowaniu, uczestnictwa
w Komisjach przetargowych,
-        umiejętność przygotowywania projektów umów,
-        umiejętność poprawnego formułowania i redagowania pism.
Wymagania dodatkowe:
-        biegła obsługa komputera,
-        umiejętność organizacji pracy,
-        sumienność i dokładność w wykonywaniu obowiązków,
-        kreatywność oraz chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
-        przygotowywanie i udział w postępowaniach o zamówienie publiczne na dostawy, usługi
i roboty budowlane w trybach przewidzianych ustawą PZP,
-        przygotowywanie i udział w postępowaniach o zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro, udzielanych zgodnie z regulaminem wewnętrznym Spółki,
-        prowadzenie dokumentacji przetargowej,
-        przygotowywanie projektów umów.
Warunki pracy:
-        wymiar czasu pracy: pełny etat,
-        miejsce pracy: biurowiec ul. Szczecińska 5, Gryfino,
-        umowa na zastępstwo z możliwością przedłużenia,
-        zapewnienie możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji przez w udział szkoleniach, kursach.
Wymagane dokumenty:
-        życiorys (CV), list motywacyjny,
-        oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, za przestępstwa popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
-        kwestionariusz osobowy.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 )”
 
Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko w komórce ds. zamówień i przetargów” drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino.
Termin do dnia 08 maja 2009 r. do godz. 1430
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do PUK Spółka z o.o. w Gryfinie.
 
Inne informacje:
Oferty, które wpłyną do PUK Sp. z o.o. w Gryfinie po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną zwrócone zainteresowanym na ich prośbę.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 091/ 416 30 51 wew. 117.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Osińska 24-04-2009 11:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Muszalska 24-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Osińska 24-04-2009 12:07