Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

OFERTA PRACY NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. BHP i P.POŻ.

OFERTA PRACY NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. BHP i P.POŻ.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino
tel. 91 416 30 51, fax 91 416 20 51
 
zatrudni INSPEKTORA DS. BHP i P.POŻ.
 
Opis stanowiska pracy:
·      forma nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę lub umowa zlecenia
·      wymiar czasu pracy – ½ lub 1 etat
 
Obowiązki:
·      uczestniczenie w opracowywaniu i nadzorowaniu systemu bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakładzie
·      uczestniczenie w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy
·      przeprowadzanie oceny stanu bezpieczeństwa pracy, ryzyka zawodowego
·      przygotowywanie raportów na temat wypadków przy pracy, ustalanie okoliczności wypadku przy pracy oraz w drodze do i z pracy oraz wdrażanie środków zapobiegawczych
·      wdrażanie programów i procesów dotyczących bezpieczeństwa pracy
·     kontrola wszystkich wydziałów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapobieganie chorobom zawodowym
·      nadzór nad zużyciem odzieży roboczej przez pracowników PUK Sp. z o.o. w Gryfinie (wydawanie odzieży roboczej zgodnie z Tabelą norm zużycia odzieży roboczej)  
·      szkolenia wstępne pracowników w zakresie BHP
·      współpraca ze służbą zdrowia w ocenie stanu zdrowotności załogi oraz w prowadzeniu działalności profilaktycznej
 
Wymagania:
·      posiadanie uprawnień zgodnych z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.97.109.704)
·      bardzo dobra znajomość przepisów BHP w tym z zakresu działalności prowadzonej przez PUK Sp. z o.o. w Gryfinie,
·      wykształcenie min. średnie 
·      prawo jazdy kat. B
·      umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, poczta elektroniczna)
·      umiejętność pracy w zespole
·     skrupulatność, dobra organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, inicjatywa i chęć wprowadzania ulepszeń
·     zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność, rzetelność, sumienność, kreatywność, zaangażowanie, odporność na stres, komunikatywność, wysoka kultura osobista,
 
Wymagane dokumenty:
·      życiorys i list motywacyjny,
·     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, straż pracy oraz inne kwalifikacje (dokument potwierdzający uzyskany poziom wykształcenia, świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.),
·     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
·      zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na powyższym stanowisku oraz do pracy na wysokościach,
·      podpisana klauzula o treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”
Oferty należy składać do 05.02.2010r. godz. 11-tej w sekretariacie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. budynek A, ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino.
SPROSTOWANIE
OFERTY PRACY NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. BHP i P.POŻ.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie modyfikuje treść ogłoszenia rekrutacyjnego na stanowisko Inspektora ds. BHP i P.POŻ w zakresie wymagań dotyczących wykształcenia, zgodnie z poniższą treścią:
Wymagania:
·      posiadanie uprawnień zgodnych z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.97.109.704)
·      bardzo dobra znajomość przepisów BHP w tym z zakresu działalności prowadzonej przez PUK Sp. z o.o. w Gryfinie
·     wykształcenie:
-       co najmniej technika bezpieczeństwa i higieny pracy (w przypadku zawarcia umowy o pracę)
-        co najmniej wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp (w przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej) 
·      prawo jazdy kat. B
·      umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, poczta elektroniczna)
·      umiejętność pracy w zespole
·     skrupulatność, dobra organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, inicjatywa i chęć wprowadzania ulepszeń
·     zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność, rzetelność, sumienność, kreatywność, zaangażowanie, odporność na stres, komunikatywność, wysoka kultura osobista.
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Osińska 26-01-2010 07:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Muszalska 26-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Osińska 27-01-2010 14:19