Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

SPRZEDAŻ POJAZDÓW

PUK Spółka z o.o. w Gryfinie
informuje, że dnia 16.12.2008 r. o godz. 1000 w siedzibie
przedsiębiorstwa przy ul. Szczecińskiej 5 (sala konferencyjna)
odbędzie się przetarg ustny (licytacja)
 
Przedmiotem licytacji będą:
 
1.Polonez ATU 1.6                             rok prod. 1996    cena wywoławcza –                550,00 zł z VAT
2.Star bramowiec                               rok prod. 1990    cena wywoławcza –             1 500,00 zł z VAT
3.Star bramowiec                               rok prod. 1984    cena wywoławcza –             2 200,00 zł z VAT
4.Przyczepa NEPTUN                        rok prod. 2004    cena wywoławcza –                100,00 zł z VAT
5.Przyczepa AUTOSAN D – 50         rok prod. 1973    cena wywoławcza –                600,00 zł z VAT
6.Koparko-ładowarka OSTRÓWEK      rok prod. 1975 cena wywoławcza –          2 500,00 zł z VAT
7.Pojazd MULTIKAR                       rok prod. 1987    cena wywoławcza –             1 500,00 zł z VAT
8.Pojazd JELCZ piaskarka                rok prod. 1973    cena wywoławcza –                800,00 zł z VAT
 
 
Sprzęt można oglądać w dni robocze w godzinach 700-1500 na terenie Bazy Transportu PUK w Gryfinie, ul. Targowa.
Dodatkowe informacje na temat przetargu pod numerem telefonu 0914163051.
 
Tryb postępowania
przy sprzedaży sprzętu w drodze przetargu ustnego.
 
   1.   Licytacja ma charakter publiczny.
   2.   W licytacji nie mogą brać udziału:
·     osoby wchodzące w skład Zakładowej Komisji Likwidacyjnej,
·     małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt. 1
   3.   Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż wywoławcza.
   4.   Wadium wynosi 10 % wartości licytowanego sprzętu (w tym VAT)
   5.   Wadium należy wpłacić w kasie PUK najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem licytacji.
   6.   Wadium nabywcy (licytanta który zaoferował najwyższą cenę nabycia) zostaje zatrzymane na poczet ceny nabycia, wadia pozostałych licytantów zostaną im wypłacone z kasy PUK lub przelane na wskazane konta bankowe następnego dnia roboczego po zakończeniu licytacji zgodnie z deklaracją złożoną na początku licytacji.
   7.   Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
   8.   Po wywołaniu przetargu Przewodniczący Zakładowej Komisji Likwidacyjnej podaje do wiadomości:
·    przedmiot przetargu,
·    cenę wywoławczą,
·    listę licytantów uprawnionych do udziału w licytacji,
·    termin uiszczenia ceny nabycia,
·    zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,
·    oraz zbiera od licytantów ustne deklaracje dotyczące sposobu zwrotu wadium.
   9.   Licytacja odbywa się od wywołania ceny wywoławczej sprzętu przeznaczonego do sprzedaży.
 10.Postąpienie wynosi 25 zł z VAT. Zaproponowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik zaproponował cenę wyższą.
 11.Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia licytantowi, który zaproponował najwyższą cenę.
 12.Z chwilą przybicia następuje sprzedaż sprzętu na rzecz nabywcy.
 13.Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia (pomniejszoną o wadium) gotówką w kasie PUK w dniu licytacji.
 14.Nabywca, który nie uiści ceny nabycia traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
 15.Wydanie przedmiotu nabywcy następuje niezwłocznie po wpłacie ceny nabycia w kasie PUK lub po wpłynięciu należności na konto PUK.
 16.Przewodniczący Zakładowej Komisji Likwidacyjnej sporządza z jego przebiegu protokół, który powinien zawierać:
·    - oznaczenie miejsca i czasu przetargu,
·    - imiona i nazwiska zakładowej Komisji Likwidacyjnej,
·    - listę licytantów uprawnionych do udziału w licytacji wraz z informacją o zadeklarowanym sposobie zwrotu wadium,
·    - wysokość ceny wywoławczej,
·    - najwyższą cenę zaoferowaną za poszczególne pojazdy,
·    - imię i nazwisko nabywcy,
·    - wysokość ceny nabycia,
·    - wnioski i oświadczenia członków Zakładowej Komisji Likwidacyjnej,
·    - wzmiankę o odczytaniu protokołu,
·    - podpisy członków Zakładowej Komisji Likwidacyjnej.
 
03.12.2008
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Osińska 03-12-2008 13:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Tarka 03-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-12-2008 13:51