Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014


Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.,
ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino

             Zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA ROK 2014

I. Termin zakończenia badania do dnia 31.03.2015r.

II. Termin przekazania raportu i opinii do dnia 15.04.2015r.

III. Na ofertę składają się oferta cenowa oraz wszystkie wymagane poniżej dokumenty. Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferta powinna zawierać:

 1. Informacje o firmie.

 2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

 3. Uwierzytelnioną kserokopię zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz zaświadczenia
  o wpisie do rejestru biegłych rewidentów.

 4. Listę referencyjną przedsiębiorstw, w których przeprowadzono badania sprawozdań finansowych w poszczególnych latach 2011 - 2013 (ze szczególnym uwzględnieniem sektora usług komunalnych) - zgodną
  ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 5. Oferowaną cenę za: badanie sprawozdania finansowego, sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem
  z badania tego sprawozdania, obejmującej wszystkie wydatki związane
  z badaniem, w szczególności koszty dojazdu i pobytu biegłego rewidenta
  w czasie badania oraz uczestnictwo biegłego rewidenta w posiedzeniu Rady Nadzorczej i Zarządu lub organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe w celu zaprezentowania i omówienia przeprowadzonego badania i jego wyników.

 6. Oświadczenie o ilości godzin przewidzianych na badanie sprawozdania finansowego w siedzibie Zleceniodawcy. Zleceniodawca zastrzega, iż ilość godzin nie może być mniejsza niż 24h.

 7. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego (wstępny harmonogram).

 8. Zobowiązanie do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia (strona internetowa www.bip.puk.gryfino.pl)

  1. Oferty należy składać w terminie do dnia 22.10.2014r. do godziny 15.00 w sekretariacie PUK Sp. z o.o. w Gryfinie ul. Szczecińska 5, decyduje data wpływu oferty do Spółki. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  2. Sposób składania ofert: ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2014”.

  3. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny
   i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

  Dodatkowych informacji udziela Główny Księgowy

PUK Sp. z o.o. w Gryfinie -  tel. (091) 402-39-50

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Osińska 02-10-2014 10:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-10-2014
Ostatnia aktualizacja: - 02-10-2014 10:33