Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.,
ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino
 
Zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:
PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2008
     I.      Termin zakończenia badania i przekazania raportu nie później niż do dnia 31 marca 2009r.
 II.      Oferta powinna zawierać:
1.      Informacje o firmie i doświadczeniu zawodowym biegłego rewidenta.
2.      Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków
do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
3.      Uwierzytelnioną kserokopię zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów uprawnionych
do badania sprawozdań finansowych.
4.      Listę referencyjną przedsiębiorstw, w których przeprowadzono badania sprawozdań
z uwzględnieniem sektora usług komunalnych.
5.      Oferowaną cenę za realizację przedmiotu zamówienia. Cena powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania w tym również uczestnictwo biegłego rewidenta
w posiedzeniu Rady Nadzorczej w celu zaprezentowania i omówienia przeprowadzonego badania i jego wyników.
6.      Planowany termin zakończenia badania sprawozdania finansowego oraz sporządzenia opinii wraz z raportem.
III.      Oferty należy składać w terminie do dnia 19 listopada 2008r. do godziny 15.00
w sekretariacie PUK Sp. z o.o. w Gryfinie ul. Szczecińska 5, decyduje data wpływu oferty do Spółki. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
IV.      Sposób składania ofert: ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2008”.
 V.      Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 
Dodatkowych informacji udziela Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych - Główny Księgowy
PUK Sp. z o.o. w Gryfinie - tel. (091) 416-30-51

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Osińska 17-10-2008 14:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Muszalska 17-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Osińska 17-10-2008 14:09