Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM

PUK Spółka z o.o. w Gryfinie
informuje, że dnia 09.04.2008 r. o godz. 1000 w siedzibie
przedsiębiorstwa przy ul. Szczecińskiej 5 (sala konferencyjna)
odbędzie się przetarg ustny (licytacja):
 
Wirówki typ WD 451 (Producent Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego „SPOMASZ” we Wronkach. Wydajność 8-15 m3/h, obroty maksymalne bębna 2400 obr./min., przyłożenie 80, moc silnika – 26 kW, maks. moment obciążający 5000 Nm. Bęben ze stali nierdzewnej. Masa – 2600 kg,    Nr fabryczny – 012. Rok produkcji – 1994) wraz z przenośnikiem i szafą sterowniczą.
Cena wywoławcza – 30.000,00 zł z VAT.
Urządzenie można oglądać w dni robocze w godzinach 700-1800 na terenie oczyszczalni ścieków w Gryfinie, ul. Targowa.
Dodatkowe informacje na temat przetargu pod numerem telefonu 0914163051 w.121.
 
Tryb postępowania
przy sprzedaży wirówki w drodze przetargu ustnego.
 
1.      Licytacja ma charakter publiczny.
2.      W licytacji nie mogą brać udziału:
a)      osoby wchodzące w skład Zakładowej Komisji Likwidacyjnej,
b)      małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt. 1
3.      Cena wywoławcza wynosi 30.000,00 zł z VAT,
4.      Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż wywoławcza.
5.      Wadium wynosi 3.000,00 zł z VAT.
6.      Wadium należy wpłacić w kasie PUK najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem licytacji.
7.      Wadium nabywcy (licytanta który zaoferował najwyższą cenę nabycia) zostaje zatrzymane na poczet ceny nabycia, wadia pozostałych licytantów zostaną im wypłacone z kasy PUK    lub przelane na wskazane konta bankowe następnego dnia roboczego po zakończeniu licytacji zgodnie z deklaracją złożoną na początku licytacji.
8.      Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
9.      Po wywołaniu przetargu Przewodniczący Zakładowej Komisji Likwidacyjnej podaje           do wiadomości:
a)      przedmiot przetargu,
b)      cenę wywoławczą,
c)      listę licytantów uprawnionych do udziału w licytacji,
d)      termin uiszczenia ceny nabycia,
e)      zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,
oraz zbiera od licytantów ustne deklaracje dotyczące sposobu zwrotu wadium.
10. Licytacja odbywa się od wywołania ceny wywoławczej wirówki przeznaczonej                    do sprzedaży.
11. Postąpienie wynosi 100 zł z VAT. Zaproponowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik zaproponował cenę wyższą.
12. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia licytantowi, który zaproponował najwyższą cenę.
13. Z chwila przybicia następuje sprzedaż wirówki na rzecz nabywcy.
14. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia (pomniejszoną o wadium) gotówką w kasie PUK lub przelewem w ciągu 3 dni od daty licytacji.
15. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
16. Wydanie przedmiotu nabywcy następuje niezwłocznie po wpłacie ceny nabycia w kasie PUK lub po wpłynięciu należności na konto PUK.
17. Przewodniczący Zakładowej Komisji Likwidacyjnej sporządza z jego przebiegu protokół, który powinien zawierać:
- oznaczenie miejsca i czasu przetargu,
- imiona i nazwiska zakładowej Komisji Likwidacyjnej,
- listę licytantów uprawnionych do udziału w licytacji wraz z informacją o zadeklarowanym sposobie zwrotu wadium,
- wysokość ceny wywoławczej,
- najwyższą cenę zaoferowaną za wirówkę,
- imię i nazwisko nabywcy,
- wysokość ceny nabycia,
- wnioski i oświadczenia członków Zakładowej Komisji Likwidacyjnej,
- wzmiankę o odczytaniu protokołu,
- podpisy członków Zakładowej Komisji Likwidacyjnej.
 
Redaktor strony:
Magdalena Osińska - Wiech
Ostatnia aktualizacja:
04.04.2008
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Osińska 04-04-2008 10:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Osińska 04-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 04-04-2008 10:17