Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ UŻYWANYCH POJAZDÓW

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Gryfinie ogłasza przetarg ustny (licytację) na sprzedaż używanych pojazdów:

 

 

 

Typ pojazdu

Nr rejestracyjny,
rok produkcji

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

Wysokość postąpienia

Star 244 beczka asenizacyjna

SZC 546U, 1983 r.

2 644,50 zł

264,45 zł

30,00 zł

Autosan D44 naczepa specjalna

SZC 470C, 1980 r.

6 273,00 zł

627,30 zł

70,00 zł

Star 28 dźwig

SZC 567U, 1984 r.

5 535,00 zł

553,50 zł

60,00 zł

Jelcz P325 śmieciarka

ZGR 40JN, 1991 r.

7 995,00 zł

799,50 zł

80,00 zł

Opel Combo

ZGR S852, 1998 r.

3 075,00 zł

307,50 zł

40,00 zł

Fiat Seicento VAN

ZGR T351, 2000 r.

1 230,00 zł

123,00 zł

20,00 zł

 

Przetarg (licytacja) odbędzie się 9 czerwca 2011 r. o godz. 1000w siedzibie spółki przy
ul. Szczecińskiej 5 w Gryfinie w sali konferencyjnej.

 

Pojazdy można oglądać na terenie bazy transportu PUK sp. z o.o. przy ul. Targowej
w Gryfinie, w dni robocze w godz. od 800 do 1400.

Podane ceny wywoławcze pojazdów są cenami brutto.

Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest Pan Piotr Lisiecki nr telefonu 91 416 30 51 wew. 130

 

WADIUM

Warunkiem udziału w przetargu będzie wniesienie wadium. Wadium, z dopiskiem którego pojazdu dotyczy, należy wpłacać w formie gotówki w kasie spółki przy ul. Szczecińskiej 5 w Gryfinie, lub przelewem na rachunek Deutsche Bank PBC S.A. w Szczecinie 38 1910 1048 2217 0107 7612 0001, tak  aby pieniądze były wpłacone w kasie lub znalazły się na w/w koncie najpóźniej w dniu 09.06.2011 r. do godz. 900 .

 

REGULAMIN PRZETARGU

 1. Przetarg (licytacja) ma charakter publiczny.
 2. Przetarg (licytację) prowadzi trzyosobowa Komisja Likwidacyjna powołana przez Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Gryfinie. W licytacji nie mogą brać udziału:
  1. osoby wchodzące w skład Zakładowej Komisji Likwidacyjnej.
  2. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt. powyżej
 3. Do obowiązków komisji należy m.in. zamieszczenie ogłoszenia o przetargu (licytacji), przeprowadzenie licytacji oraz sporządzenie protokołu z przebiegu licytacji zawierającego:
 4. oznaczenie miejsca i czasu przetargu,
 5. imiona i nazwiska członków Zakładowej Komisji Likwidacyjnej,
 6. wyspecyfikowanie środków transportu przeznaczonych do sprzedaży,
 7. wysokość ceny wywoławczej,
 8. wysokość ceny nabycia,
 9. imię i nazwisko nabywcy,
 10. wnioski i oświadczenia członków Zakładowej Komisji Likwidacyjnej,
 11. podpisy członków Zakładowej Komisji Likwidacyjnej
 12. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż wywoławcza.
 13. Warunkiem uczestnictwa w przetargu (licytacji) jest wpłacenie wadium wynoszącego 10% ceny wywoławczej.
 14. Wadium w pełnej wysokości zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu (licytacji) uczestnikom, którzy nie wygrali.
 15. Wadium uczestnika, który wygrał licytację zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży.
 16. Wadium przepada w całości, jeżeli uczestnik, który wygrał licytację uchyli się od zawarcia umowy.
 17. Osoby fizyczne przystępujące do przetargu (licytacji) winny legitymować się dowodem osobistym. Przedsiębiorcy są zobowiązani przedstawić aktualny odpis KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a inne osoby prawne aktualny odpis z właściwego rejestru. Przedstawiciele osób prawnych występujących w przetargu winny legitymować się stosownym umocowaniem do występowania w przetargu w imieniu osoby prawnej.
 18. Uczestnicy przetargu (licytacji) złożą stosowne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu, wzoru umowy, a także ze stanem technicznym pojazdu, którego kupnem są zainteresowani.
 19. Po otwarciu licytacji prowadzący podaje do wiadomości przedmiot licytacji, jego cenę wywoławczą, termin uiszczenia ceny nabycia, zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji, które zaszły po ogłoszeniu licytacji.
 20. Licytacja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej środka transportu przeznaczonego do sprzedaży.
 21. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu, pod warunkiem, że zgłosi on minimum  jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą.
 22. Licytacja odbywa się poprzez podniesienie ręki i wskazanie sumy, za którą uczestnik licytacji chce nabyć jej przedmiot.
 23. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej środka przeznaczonego do sprzedaży (dopuszcza się zaokrąglenie w górę do pełnych dziesiątek złotych).
 24. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika licytacji, jeżeli inny uczestnik zaoferował cenę wyższą.
 25. Po ustaniu postąpień prowadzący licytację, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka licytację i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.
 26. Z chwilą przybicia następuje sprzedaż środka transportu na rzecz nabywcy.
 27. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w kasie Spółki, niezwłocznie po wygraniu przetargu (licytacji) i zawarciu umowy.
 28. Nabywca, który nie uiścił ceny nabycia traci prawa wynikające z przybicia.
 29. Wydanie środka transportu nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 30. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan samochodu objętego przetargiem ani nie odpowiada za wady ukryte. 

 

 

 

 •  
 •  

  Załączniki do pobrania

  Pobierz Rozpakuj
  Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Magdalena Osińska 27-05-2011 08:20
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Osińska 27-05-2011
  Ostatnia aktualizacja: Magdalena Osińska 27-05-2011 09:47