Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności Spółki 
                       
1. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z)
2. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z)
3. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody  (PKD 36.00.Z)
4. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z)
5. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z) 
6. Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z) 
7. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z)
8. Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z) 
9. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych  i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)
10. Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z)
11. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z)
12. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z) 
13. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z) 
14. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z)
15. Przygotowanie terenu pod budowę 4 (PKD 3.12.Z)
16. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z) 
17. Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych  i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)
18. Tynkowanie (PKD 43.31.Z) 
19. Zakładanie  stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z)
20. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowanie ścian (PKD 43.33.Z) 
21. Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z) 
22. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z) 
23. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z) 
24. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej  niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)
25. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)
26. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z) 
27. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z) 
28. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z) 
29. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B) 
30. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z) 
31. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z) 
32. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)
33. Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z)
34. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z) 
35. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B) 
36. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z) 
37. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z)
38. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77.39.Z) 
39. Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z) 
40. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z)
41. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzieindziej niesklasyfikowanej (PKD 82.99.Z) 
42. Pogrzeby i działalność pokrewna (PKD 96.03.Z) 
43. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 96.09.Z)
44. Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1)
45. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Osińska 02-09-2005 14:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Pawłowska 01-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Pawłowska 21-05-2024 09:48