Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

Instrukcja Obsługi BIP

Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się określenie - ustawa, mowa jest o ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902).

Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się określenie - rozporządzenie, mowa jest o rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej  (Dz. U. z 2007 r. Nr 10 poz. 68). 

 

- niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot (wyjaśnienie poniżej) zobowiązany do tego ustawą

- "Podmiot" oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie jak uwidoczniono w stronie głównej pod adresem www.bip.[domena jednostki]

- "BIP" oznacza Biuletyn Informacji Publicznej

- w przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - podmiot w interesie, którego dokonano wyłączenia jawności

- w lewym panelu ekranu znajduje się menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP

- w prawej, górnej części ekranu znajduje się moduł wyszukujący, czyli element oprogramowania serwera umożliwiający znalezienie stron BIP zawierających wyrażenie poszukiwane przez odwiedzającego BIP

- wizualizacja BIP, stanowi nierozerwalną część z mechanizmami baz danych, czyli elementami oprogramowania serwera pozwalającymi na gromadzenie, porządkowanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji publicznych w BIP

- dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP jest również możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl według menu podmiotowego lub przedmiotowego

- w przypadku awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający jest informowany o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną


Wyjaśnienia dotyczące odnośników BIP:

"informacje nieudostępnione" - zawiera zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy informacje dotyczące sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu Podmiotu i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy - informacja, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek).

"Redakcja" - zawiera dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej.

"www.gov.pl/web/bip" - pozwala na otwarcie Strony Głównej Biuletynu Informacji Publicznej, która zawierająca wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami.

"www.[domena podmiotu]" - pozwala na przeniesienie się do własnego internetowego serwisu informacyjnego Podmiotu.

"panel aktualizacyjny" - element oprogramowania serwera umożliwiający dostęp (po podaniu identyfikatora i hasła dostępu) do merytoryki BIP w celu dokonania niezbędnych zmian w treści informacji publicznych udostępnianych w BIP.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Osińska 19-08-2003 09:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Pawłowska 19-08-2003
Ostatnia aktualizacja: Anna Pawłowska 22-05-2024 10:58