Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Wielobranżowy projekt przebudowy Punktu Zbierania Odpadów na terenie składowiska odpadów w Gryfinie dz. nr 96/16 obręb Wełtyń II, gmina Gryfino 2023-11-10 15:01 Po terminie składania ofert
Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektów: Część I - Projekt 1 ?Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Gryfino? (nabór FENX.01.04), Część II - Projekt 2 ?Rozwój i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę miasta i gminy Gryfino? (nabór FENX.02.05), w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021-2027 2023-10-26 14:48 Po terminie składania ofert
Zakup i dostawa fabrycznie nowego rębaka/rozdrabniarki do gałęzi dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o w Gryfinie 2023-10-16 10:18 Po terminie składania ofert
Sukcesywne dostawy worków na odpady komunalne z transportem - 85.K.2023 2023-08-30 13:00 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług w zakresie utrzymania i obsługi ogólnodostępnej, całodobowej toalety publicznej, usytuowanej przy ul. Parkowej w Gryfinie 2023-08-08 13:44 Po terminie składania ofert
Sukcesywna dostawa odzieży roboczej, rękawic roboczych i obuwia roboczego na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Gryfinie 2023-07-03 10:30 Po terminie składania ofert
Utrzymanie czystości w pomieszczeniach należących do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o w Gryfinie 75.2.K.2023 2023-06-09 10:48 Po terminie składania ofert
Utrzymanie czystości w pomieszczeniach należących do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o w Gryfinie 2023-05-25 09:01 Po terminie składania ofert
Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 2023-03-06 11:55 Po terminie składania ofert
Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej do obiektów eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie. 2022-10-18 14:58 Po terminie składania ofert
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 2022-08-25 08:16 Po terminie składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej oraz dostawa fabrycznie nowej kamery do prowadzenia inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacyjnych - 81.S.2022 2022-08-23 13:01 Po terminie składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego samochodu 7-osobowego dla potrzeb Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie 2022-06-27 14:09 Po terminie składania ofert
''Sukcesywna dostawa odzieży roboczej, rękawic roboczych i obuwia roboczego na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z. o.o. w Gryfinie" 2022-06-23 10:46 Po terminie składania ofert
Opracowanie analiz ryzyka dla 14 ujęć wody na terenie ochrony bezpośredniej w celu ustalenia konieczności ustanowienia stref ochronnych wraz ze sporządzeniem i złożeniem wniosków do Wojewody Zachodniopomorskiego ws. ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej i pośredniej 2022-05-11 09:52 Po terminie składania ofert
Dostawa materiałów biurowych na lata 2022/2023 2022-03-21 13:05 Po terminie składania ofert
Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 2022-03-07 11:20 Po terminie składania ofert
Sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 do pojazdów i sprzętu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o w Gryfinie 2022-03-07 11:18 Po terminie składania ofert
Dostawa fabrycznie nowej kosiarki bijakowej (mulczującej) na wysięgniku dla potrzeb Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie - nr sprawy 5.K-2.2022 2022-02-01 08:56 Po terminie składania ofert
Dostawa fabrycznie nowej kosiarki bijakowej (mulczującej) na wysięgniku dla potrzeb Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie - 5.K.2022 2022-01-21 12:00 Po terminie składania ofert
Wykonanie prac renowacyjnych kanalizacji sanitarnej DN 200 w ul. Krasińskiego w Gryfinie w technologii rękawa na odcinku około 180 mb nr sprawy 81/S/2021 2021-12-02 11:06 Po terminie składania ofert
Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej do obiektów eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Gryfinie 2021-11-17 13:52 Po terminie składania ofert
Zakup i dostawa fabrycznie nowej myjki ciśnieniowej ciepłowodnej wraz z dyszą rotacyjną zwiększającą wydajność czyszczenia nr sprawy 77/2/K/2021 2021-10-22 14:23 Po terminie składania ofert
Odtworzenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni części (pow. ok. 220 m2) ronda im. Ks. Jerzego Palicy w Gryfinie po awarii sieci wodociągowej 2021-08-31 12:41 Po terminie składania ofert
Zakup i dostawa fabrycznie nowej kosiarki samojezdnej 2021-08-31 12:39 Po terminie składania ofert
Zakup i dostawa fabrycznie nowej kosiarki samojezdnej 2021-08-31 12:38 Po terminie składania ofert
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 2021-08-31 12:38 Po terminie składania ofert
Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano wykonawczej dotyczącej budowy ścian przeciwpożarowych, wybudowania ogniomuru w budynku magazynu makulatury wraz z zamurowaniem otworów okiennych, miejsca magazynowania odpadów komunalnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz przygotowanie koncepcji przebudowy w podziale na etapy związanej z modernizacją miejsca zbierania odpadów i PSZOK 2021-08-31 12:36 Po terminie składania ofert
Sukcesywna dostawa odzieży roboczej, rękawic roboczych i obuwia roboczego na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie 2021-08-31 12:34 Po terminie składania ofert
Remont budynku znajdującego się na SUW Krzypnica 2021-08-31 12:32 Po terminie składania ofert
Zakup i dostawa fabrycznie nowej kosiarki samojezdnej 2021-08-31 12:31 Po terminie składania ofert
Remont budynków znajdujących się na SUW Pomorska oraz SUW Chwarstnica, Część I - remont SUW Pomorska, Część II - remont SUW Chwarstnica 2021-08-31 12:31 Po terminie składania ofert
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonawczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ścian przeciwpożarowych na Składowisku Odpadów w Gryfinie 2021-08-31 12:29 Po terminie składania ofert
Utrzymanie czystości w pomieszczeniach należących do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie 2021-08-31 12:28 Po terminie składania ofert
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonawczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę: Część I - ścian przeciwpożarowych na Składowisku Odpadów w Gryfinie, Część II - ramp załadunkowych (najazdowych) na Składowisku Odpadów 2021-08-31 12:26 Po terminie składania ofert
Objęcie opieką profilaktyczną w zakresie medycyny pracy pracowników PUK Sp. z o.o. w Gryfinie w latach 2021/2022 2021-08-31 12:25 Po terminie składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Zofii Nałkowskiej, Zbigniewa Herberta oraz Stanisława Lema w Gryfinie 2021-08-31 12:24 Po terminie składania ofert
Wyrównanie drogi o nawierzchni gruntowej 2021-08-31 12:22 Po terminie składania ofert
Sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 do pojazdów i sprzętu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie 2021-08-31 12:21 Po terminie składania ofert