Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gryfino obowiązująca od dnia 04.11.2019 r.
2 OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA DO PRZEPROWADZENIA BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PUK SP. Z O.O. W GRYFINIE ZA ROK OBROTOWY 2019, 2020 i 2021
3 Przygotowanie wniosku, pomoc w realizacji oraz rozliczenie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 NR SPRAWY 59/2/S/2019
4 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na wykonanie dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy ok. 120kW (136 kWp) każda na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Gryfinie (dz. 196 obręb Gryfino 1)
5 Przygotowanie wniosku, pomoc w realizacji oraz rozliczenie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 NR SPRAWY 59/S/2019
6 OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ UŻYWANYCH POJAZDÓW I INNYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH
7 Koncepcja techniczna uwzględniająca uwarunkowania planistyczne i prawne dla instalacji elektrowni fotowoltaicznej na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Gryfinie
8 REGULAMIN PUK sp. z o.o. w GRYFINIE Określający procedurę udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
9 OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ UŻYWANYCH POJAZDÓW I INNYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH
10 Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gryfino obowiązująca od dnia 06.11.2018 r.