Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników

Wszystkie udziały w Spółce posiada Gmina Gryfino będąca  Założycielem Spółki.

Każdy udział daje na Zgromadzeniu Wspólników prawo do jednego głosu.

W imieniu Gminy Gryfino działa Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki nie później aniżeli w pięć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo 1/3 członków Rady Nadzorczej, bądź na wniosek wspólników przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału udziałowego zakładowego.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym lokalu wskazanym przez organizatora Zgromadzenia – na terenie Gminy Gryfino.

 

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

 

1.       rozpoznanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku wyników /zysków i strat/ za rok ubiegły;

2.       podjęcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat;

3.       kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków;

4.       rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Rady Nadzorczej;

5.       zmiana statutu Spółki;

6.       uchwalenie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, zbycia przedsiębiorstwa, jego wydzierżawienia lub ustanowienia na nim prawa użytkowania;

7.       podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;

8.       wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą jedną piątą część kapitału zakładowego;

9.       rozpatrywanie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przez sprawowanie zarządu lub nadzoru;

10.    wykreślony

11.    powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej z wyjątkiem § 18 ust. 3 statutu;

12.    tworzenie i likwidacja funduszy Spółki;

13.    tworzenie i likwidacja zakładów lub oddziałów samodzielnych finansowo;

14.    tworzenie spółek i przystępowanie do nich;

15.    ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu Spółki;

16.    rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.

 

                           Redaktor strony:   

Magdalena Osińska – Wiech

Ostatnia aktualizacja:

18.10.2004

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Osińska 18-10-2004 14:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-10-2004
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Osińska 19-08-2006 12:06