Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych ( PKD 33.14.Z.)
 2. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych ( PKD 33.13.Z )
 3. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z )
 4. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z)
 5. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z)
 6. Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z)
 7. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z)
 8. Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z)
 9. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)
 10. Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z)
 11. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z)
 12. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z)
 13. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane(PKD 42.99.Z)
 14. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z)
 15. Przygotowanie terenu pod budowę 4(PKD 3.12.Z)
 16. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)
 17. Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)
 18. Tynkowanie (PKD 43.31.Z)
 19. Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z)
 20. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowanie ścian (PKD 43.33.Z)
 21. Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z)
 22. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)
 23. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z)
 24. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)
 25. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)
 26. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z)
 27. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
 28. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
 29. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)
 30. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z)
 31. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
 32. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)
 33. Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z)
 34. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)
 35. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
 36. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
 37. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z)
 38. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77.39.Z)
 39. Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z)
 40. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z)
 41. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzieindziej niesklasyfikowanej (PKD 82.99.Z)
 42. Pogrzeby i działalność pokrewna (PKD 96.03.Z)
 43. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 96.09.Z)
 44. Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Redaktor strony:   

Katarzyna Kapczyńska

Ostatnia aktualizacja:

05.06.2018r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Osińska 02-09-2005 14:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kapczyńska 01-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kapczyńska 05-06-2018 12:13